OUDERBIJDRAGE

Uit de ouderbijdrage worden verschillende extra's betaald tijdens festiviteiten zoals: Sinterklaas, Kerstfeest, fruit en drinken tijdens sportdagen en een jaarlijks klassenuitstapje zoals bijvoorbeeld een bezoek aan Artis. 
De ouderbijdrage is  vrijwillig en vanaf 2,50 euro per maand.  Voor betaling of meer informatie over de ouderbijdrage kunt u terecht bij onze administratief medewerker.