OUDERBIJDRAGE

​De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 35 euro per schooljaar.
Voor betaling of meer informatie over de ouderbijdrage kunt u terecht bij onze administratief medewerker.


SCHOOLREISGELD

Voor een schoolreis naar een pretpark wordt een verplichte bijdrage van ong. 25 euro gevraagd.
Voor het schoolkamp incl. overnachtingen geldt een verplichte bijdrage van ong. 60 euro.
Het precieze bedrag hangt steeds af van de activiteit. U wordt hier per schooljaar over geïnformeerd.