Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Belangrijk omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind op school. SBO-Zuid-St. Paulus organiseert maandelijks een aantal activiteiten om de ouderbetrokkenheid te stimuleren. Zo kunt u deelnemen aan:
  • de inloopochtenden waarbij u in de ochtend welkom bent in de klas van uw kind
  • de koffieochtend rond een door u gekozen thema (iedere eerste woensdag van de maand)
  • activiteiten die de school ondersteunen zoals: werken in de schoolbibliotheek, het uitvoeren van de luizencontrole of ondersteunen bij vieringen en festiviteiten

Heeft u een bijzonder talent of beroep en wilt u eens een gastles komen geven? Laat het ons weten! Heeft u een voor de school interessant netwerk? Kom het vertellen!
Wij staan open voor samenwerking.


ouderraad:

Wij zoeken nog ouders voor de ouderraad. Een ouderraad kan de school ondersteunen in het:

  • werven van ouders ter ondersteuning tijdens bijvoorbeeld sportdag en praktisch verkeersexamen
  • adviseren aan de medezeggenschapsraad door bijvoorbeeld (in samenwerking met de MR) een ouderenquête af te nemen
  • inventariseren van talenten onder ouders
  • inventariseren van interesses onder ouders t.b.v. de organisatie van thema-ochtenden

 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar administratie@kolom-sbo-zuid.nl