Documenten

Hier vindt u diverse documenten van onze school:


Schoolondersteuningsprofiel

In het zogenaamd zorgondersteuningsprofiel staat aangegeven op welke wijze de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te downloaden.

Pestprotocol

SBO-ZUID St. Paulus is dagelijks actief bezig met de regels die horen bij Vreedzame School. Hierin staat wederzijds respect voor elkaar centraal. Wanneer ondanks onze preventieve aanpak toch pesten ervaren wordt  handelen we volgens de stappen van het pestprotocol. Klik hier om het pestprotocol te downloaden.