Vanaf september 2017 is het eerste Humanistisch Kindcentrum Amsterdam van start gegaan. Het betreft een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang. We zijn dit schooljaar klein begonnen met een (reguliere) kleutergroep en groeien uit tot een compleet kindcentrum. De tijdelijke locatie is in Kolom SBO-Zuid Meander op de Winterdijkstraat (Rivierenbuurt).
Ons kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar vanuit één pedagogisch visie onder één dak. Het is ook het eerste kindcentrum in Amsterdam waar leerlingen van so, sbo (afkomstig van SBO Zuid, locatie St. Paulus en locatie Meander) en regulier onderwijs welkom zijn.
Partou verzorgt de dagopvang, VVE en buitenschoolse opvang met als uitgangspunt de doorgaande lijn van het kind. Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan. Ons motto is Samen uniek. We zijn allemaal uniek en dat ontdekken we samen.

Lees alle informatie op:
http://www.hkc-amsterdam.nl/

En het laatste nieuws op Facebook