Vreedzame school

Onze school is een Vreedzame School. Vreedzame School  is een programma waarbinnen leerlingen worden gestimuleerd om zich sociaal te gedragen en wederzijds respect te tonen. Iedereen hoort erbij en iedereen mag er zijn.
De regels van Vreedzame School kunt u vinden in al onze groepen en in de gang. Iedereen, ook medewerkers, houden zich aan deze regels. Vreedzame School werkt preventief tegen onsympathiek- en/of pestgedrag. Bij de vreedzame school hoort ook een nieuwsbrief waarin u meer kunt lezen over wat vreedzame school betekent bij ons op school en op welke wijze onze leerlingen momenteel werken rond het thema Vreedzame School.