Speltherapie

SPELTHERAPIE

Speltherapie is een vorm van hulp voor kinderen met emotionele problemen, waar school en ouders zich zorgen over maken. Ondanks alle inzet die er is, blijven er problemen bestaan. Spelen bij speltherapie kan daarbij helpen.

VOOR WIE?

Het is voor kinderen die:

last hebben van faalangst, zorgen hebben, zich moeilijk kunnen ontspannen of gevoelens hebben waar ze niet goed raad mee weten en niet altijd adequaat kunnen uiten. Soms zijn ze bang, hebben ze veel ruzie, zijn ze stil en teruggetrokken of kunnen zich slecht concentreren. Ook als een kind ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, spanningsklachten heeft of weinig weerbaar is en een laag zelfbeeld heeft kan het kind, en daarbij ook de ouders, geholpen worden door speltherapie.

 

WAT HOUDT HET IN?

Kinderen komen, individueel, spelen op de mooie speelzolder. Er is veel spel- en knutselmateriaal en ze kiezen zelf wat ze het fijnst vinden om te doen. Al spelend scheppen ze een “net-alsof” wereld waarin ze kunnen ontdekken, oefenen, fantaseren, oplossingen bedenken en zelf bepalen hoe het spel verloopt. Ze kunnen in alle rust en veiligheid hun gevoelens en gedachtes uiten en ordenen. De speltherapeut speelt mee en geeft woorden en betekenis aan het spel en gevoelens van het kind. Door zich te verplaatsen in het kind leert de speltherapeut het kind kennen en de speeltaal van het kind begrijpen. In spel probeert het kind nieuwe manieren uit om zich te laten zien en kan het op een andere manier naar zichzelf kijken.

Als een kind veel heeft meegemaakt en het er in symbolische vorm over kan spelen, kan er een begin worden gemaakt aan het verwerken van de nare gevoelens. Het kind kan dit doen omdat het zich gesteund en veilig voelt. Kinderen krijgen zo meer grip op zichzelf en gaan gebeurtenissen beter begrijpen. Ze leren zichzelf beter kennen en voelen dat ze waardevol zijn. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich sterker, ook in contact met andere kinderen. Omdat ze meer rust in zichzelf zullen vinden, kunnen ze zich meer concentreren in de klas en de leerstof beter verwerken.

 


Aanmelding


De leerkracht meldt het kind aan bij het Zorgoverleg op school en bespreekt intern welke hulp gepast is voor het kind. Als speltherapie wordt aangeraden start de speltherapeut met een kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers. Daarin wordt een gezamenlijk plan opgesteld waardoor zij betrokken worden bij de therapie. Als zij akkoord gaan start de speltherapie met een observatie waarin bekeken wordt of het kind gebaat zal zijn bij deze vorm van hulp.

Als blijkt dat speltherapie een zinvolle manier is om het kind te helpen en ondersteunen gaat de speltherapie van start. De ouders/verzorgers worden geregeld uitgenodigd voor een voortgangsgesprek waarin wordt gesproken over de ontwikkeling van het kind. Soms is het nodig nog een andere vorm van hulp in te schakelen die meer toegespitst is op de problematiek. Dat gaat altijd in samenspraak met de ouders.

De duur van de therapie is afhankelijk van de aard van de problemen en de ontwikkeling die het kind doormaakt. Soms duurt het een half jaar, soms langer.

Een therapiesessie is wekelijks, duurt drie kwartier en is onder schooltijd.

 

Media
  • liesbeth speltherapie.jpg