Logopedie

Waarom?

Communicatie is belangrijk om informatie uit te wisselen, je gevoelens onder woorden te brengen en contact te maken met mensen om je heen. Het vergroot je wereld en zorgt dat je kansen toenemen. Taal is tevens een belangrijke voorwaarde om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Als er stoornissen in de communicatie optreden, hebben deze een negatieve invloed op het functioneren in het sociale, emotionele of schoolse leven van het kind. Logopedie draagt bij aan het verminderen of wegnemen van deze stoornissen, waardoor het kind weer beter kan participeren in de groep.


Voor wie?

Logopedie op school helpt kinderen die moeite hebben met elk aspect van de communicatie. Hierbij valt te denken aan de uitspraak van letters en woorden, aan het maken van zinnen, het vertellen van een verhaal, het begrijpen van een woord, zin of tekst. Maar ook de non-verbale gesprekstechnieken kunnen hierbij aan bod komen, zoals mimiek, oogcontact of lichaamshouding.


Op onze school worden alle nieuwe leerlingen bekeken of zij in aanmerking komen voor logopedie. Mocht er een indicatie zijn, dan neemt de logopediste contact met de ouders op en kijken we samen naar de beste mogelijkheden. Hierbij is de onderlinge samenwerking erg belangrijk. Het bijwonen van de behandeling, als ouder, is hierbij een pré.


Daarnaast probeert de logopediste de logopedie ook in de klassen toe passen, door aandacht te besteden aan de woordenschat in de groep en te ondersteunen bij eventuele problemen op het gebied van taal en lezen.


Contact:

Onze logopediste, Joan Hillen, is te bereiken op telefoonnummer: 020-6731427

Naast Joan is Chanani Kempenaar verbonden aan onze school via “De Praatmaatgroep”. Zij verzorgt alleen individuele behandelingen met kinderen. Dit houdt in dat Chanani betrokken is bij observatie, onderzoek en behandeling van onze leerlingen.

Media
  • DSC_0021.JPG