Schoolmaatschappelijk werk / Ouder Kind adviseur

WANNEER?


De ouder en kind-adviseur (OKA) kan betrokken worden op het moment dat ouders vragen hebben over opvoeding en ontwikkelvragen over hun kind. Ook als ouders (te)veel belasting ervaren door de zorg voor hun kind, kunnen ze terecht bij de OKA.

De OKA van de Paulusschool ( Stephanie Greeven) heeft als moederorganisatie Cordaan.

Stephanie is sinds 7 jaar werkzaam als Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleider (PPG). Verder heeft zij ruime ervaring met kinderen met ASS, ADHD, LVB, ODD.

Stephanie werkt vanuit z.g.n. ‘circulaire causaliteit’, wat betekent dat er bepaalde krachten spelen in gezinnen/systemen die elkaar aanvullen en opvangen. Vanuit deze gedachte bestaat er geen ‘schuldige’, maar ontstaan bepaalde patronen vanuit de situatie zoals deze is.WAT HOUDT HET IN?


De OKA kan met u meedenken en, als u dat wilt, thuis met u meekijken om de belasting te verminderen. Als u een beschikking of PGB in wilt zetten voor extra hulp kan dit ook via de gemeente. De OKA werkt in een samengesteld team wat bestaat uit Jeugdpsychologen, Jeugdartsen en ongeveer 10 andere OKA’s die allen verschillende expertises hebben. Mede hierdoor kan de juiste expertise snel ingezet worden waar dit nodig is.

De OKA is op de hoogte van de sociale kaart van Amsterdam waardoor er op een snelle manier contact gelegd kan worden met de instelling die passende hulp kan bieden.

Bij meervoudige gezinsproblematiek kan de OKA de situatie in kaart brengen en eventueel doorverwijzen naar meer specialistische hulp.WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?


Door de betrokkenheid van de OKA voelen ouders zich vaak gekend in het probleem. Er wordt gewerkt aan probleemverheldering en er kunnen doelen opgesteld worden waardoor er gericht gewerkt wordt aan de hulpvraag. Kleine problemen worden klein gehouden, en er wordt niet gewerkt volgens een wachtlijst.

Er kan een jeugdpsycholoog ingezet worden als het probleem hierom vraagt, of zo nodig een beschikking gerealiseerd worden om extra ondersteuning te regelen via de gemeente.

Door zowel de praktische als psychische ondersteuning voelen ouders zich vaak rustiger en minder gespannen. Ook ervaren ouders vaak weer ruimte om andere dingen te doen die ze leuk vinden. Dit kan hen tevens weer nieuwe energie geven om de zorg voor de kinderen weer met een goed gevoel op te pakken.

CONTACT

De OKA van de Paulusschool is Stephanie Greeven, bereikbaar onder tel nr 0646425169, of via s.greeven@oktamsterdam.nl.