ZBO (zorgbreedte overleg)

Wat houdt het in?

De school organiseert eens per twee weken een overleg over kinderen die extra hulp nodig hebben. Daarbij wordt gekeken naar ondersteuning die extra gegeven zou kunnen worden door de school. Als wij als school zelf geen ondersteuning kunnen bieden wordt er gekeken naar externe mogelijkheden. Ouders worden hierin betrokken.

In het ZBO zitten de volgende deelnemers:
-De schoolpsycholoog
-De schoolmaatschappelijk werker
-De schoolarts
-De intern begeleider
-De directeur
-De leerkracht en soms ook de ouders.
-Op afroep: de leerplichtambtenaar, de wijkagent