Vreedzame school

St. Paulusschool is, net als Meander (de school waarmee we gaan fuseren) een Vreedzame school. Vreedzame school, zijn geen losse lesjes over "goed zijn voor elkaar". Vreedzame school ben je!
Vreedzame school houdt in dat leerlingen eigen rol hebben in het prettig met elkaar omgaan, alle leerlingen dragen medeverantwoordelijkheid over dat de school een veilige omgeving is voor iedereen. Speciaal daarvoor opgeleide mediatoren (leerlingen uit groep 6 en hoger) helpen bemiddelen bij het signaleren en oplossen van situaties op het schoolplein. Natuurlijk worden leerkrachten en ouders ook betrokken.
Vreedzame school gaat ook over dat je als school een fijne positie inneemt in de wijk. "Wij helpen elkaar" en "Iedereen mag er zijn" zijn twee van onze uitgangspunten.