NATUURONDERWIJSLesaanbod Natuur en Milieu Educatie

De school maakt gebruik van het lesaanbod van NME. Op projectbasis gaan leerlingen aan de slag met thema's rond planten, dieren en milieu.
Daarnaast wordt in de klassen schooltv gekeken en gewerkt uit de "blokboeken Natuur".