De basisvakken


Net als in elke basisschool staan ook bij ons op school de basisvakken centraal: rekenen, taal, lezen en spelling. Dit zijn de vakken waarop een school en de leerlingen officieel beoordeeld worden. Natuurlijk ontwikkelt geen kind exact volgens officiële ontwikkelcurven. Soms loop je iets voor en soms loop je iets achter. Bij ons op school kun je precies hetzelfde leren als op een reguliere basisschool alleen krijg je soms iets langer de tijd en zijn de klassen zelden groter 15 leerlingen.


Het rapport

Het rapport is om te laten zien waar je goed in bent en om duidelijk te maken wat je nog lastig vindt. Het gaat erom dat elk kind de optimale kans heeft gekregen om te ontwikkelen naar eigen kunnen. Vanaf eind groep 6 wordt een eerste uitspraak over het te verwachten vervolgonderwijs gedaan. In groep 8 krijg je je eindadvies en zoeken we samen met jou en je ouders een bij jou passende school voor voortgezet onderwijs.