Cultuuraanbod

​Mocca:  drama

In samenwerking met Mocca werkt de school aan een leerlijnenlab Cultuuronderwijs.
In alle groepen is er tijdens de lessen Vreedzame School een dramadocente aanwezig die sociale situaties zoals "ruzie", "aangeven dat je mee wilt spelen", "aangeven dat je iets niet wilt" uitbeeldt met de leerlingen. Door letterlijk te oefenen zijn de leerlingen beter voorbereid op het moment dat de situatie in het echt plaatsvindt.
muziekschool Amsterdam

De school zoekt samenwerking met muziekschool Amsterdam 
Streven is deze lessen te starten in sept. 2017

Burgerschap

In de aanloop naar onze fusie met Meander en Partou is er aandacht voor het thema Humanisme. Binnen het Humanisme is ruimte voor ieders inzicht en zienswijze zonder dat er voorkeur wordt uitgesproken voor het één of het ander. Op dit moment zijn twee schoolteams, in samenwerking met Partou bezig om verder inhoud te geven aan de uitwerking van het Humanisme. Het motto dat hierbij past is: Samen Uniek!