Cultuuraanbod

​Mocca:  drama

In samenwerking met Mocca werkt de school aan een leerlijnenlab Cultuuronderwijs.
In alle groepen is er tijdens de lessen Vreedzame School een dramadocente aanwezig die sociale situaties zoals "ruzie", "aangeven dat je mee wilt spelen", "aangeven dat je iets niet wilt" uitbeeldt met de leerlingen. Door letterlijk te oefenen zijn de leerlingen beter voorbereid op het moment dat de situatie in het echt plaatsvindt.
muziekschool Amsterdam

De school werkt samen met muziekschool Amsterdam 
Er zijn wekelijks muzieklessen van een vakdocent.

Burgerschap

In de aanloop naar het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is er aandacht voor het thema Humanisme. Binnen het Humanisme is ruimte voor ieders inzicht en zienswijze zonder dat er voorkeur wordt uitgesproken voor het één of het ander. We gebruiken hiervoor de vijf kernwaarden van het Humanisme. Als motto hanteren we: Samen Uniek!