Groep 8

In groep 8 ligt het zwaartepunt op de begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs. Dit wordt o.a. bepaald door de toetsen van CITO en de methode toetsen. Veel tijd wordt besteed aan gesprekken met ouders en leerlingen hierover.

In groep 8 vormt de weektaak een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bezigheden. De leerlingen plannen zelf wat ze dagelijks gaan doen en evalueren samen met de leerkracht op vrijdag hun werk.

Om te ontspannen wordt er dagelijks gevoetbald op het schoolplein o.b.v. een scheidsrechter. Het hoogtepunt is een vriendschappelijke wedstrijd tegen een school uit de buurt.

Met de eindgroep plannen we aan het eind van het schooljaar in overleg met de leerlingen een leuk schoolreisje. Ook hebben aan het einde van het schooljaar een gezellige avond met muziek en eten, om samen met de ouders afscheid te nemen van de Paulusschool.