De wijze uilen

Groep 7/8

In groep 7 werken we toe naar een voorlopig schooladvies en richten we ons op de toekomst die komen gaat naar de basisschool. We leren niet alleen nieuwe dingen maar leren ook te leren.

Wat als een rode draad door ons lesprogramma is verweven is de Vreedzame school. De Vreedzame school is naast een lesmethode een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van een leerling centraal staat.

De Vreedzame school ziet de klas als een democratie en de leerlingen krijgen een stem, voelen zich verantwoordelijk, gedragen zich sociaal positief, staan open voor verschillen tussen elkaar en lossen conflicten vreedzaam op.

Ook zijn er leerlingmediatoren die helpen bij het oplossen van conflicten.

Leerlingen leren vaardigheden leren die ze nodig hebben in de toekomst (burgerschapsvorming) om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de samenleving.

Onze lestijd bestaat voor een groot deel uit:

*rekenen (o.a. procenten, kommagetallen)
*taal (zinsontleding, grammatica, schrijfopdrachten, woordenschatlessen, spreken en luisteren )
*(werkwoord) spelling
*begrijpend lezen (nieuwsbegrip, Kidsweek)
*technisch lezen (kilometers maken en vooral oefenen op woordniveau)

Daarnaast doen wij ook:

*aardrijkskunde (Europa)
*geschiedenis
*bewegingsonderwijs waaronder judo (van een Nederlands kampioen judoka)
*beeldende vorming en techniek
*Engels
*theoretisch verkeersexamen
*schooltuinlessen

Het zelfstandig werken neemt in groep 7 een belangrijke plaats in. Hierbij werken de kinderen met een weektaak.

De weektaak is een middel om zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te stimuleren. Leerlingen leren plannen en leren kritisch kijken naar zichzelf.

In groep 8 ligt het zwaartepunt op de begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs. Dit wordt o.a. bepaald door de toetsen van CITO en de methode toetsen. Veel tijd wordt besteed aan gesprekken met ouders en leerlingen hierover. 

In groep 8 vormt de weektaak een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bezigheden. De leerlingen plannen zelf wat ze dagelijks gaan doen en evalueren samen met de leerkracht op vrijdag hun werk. 

Om te ontspannen wordt er dagelijks gevoetbald op het schoolplein o.b.v. een scheidsrechter. Het hoogtepunt is een vriendschappelijke wedstrijd tegen een school uit de buurt. 

Aan het einde van het schooljaar is er een moment van gezamenlijk afscheid.