De samenwerkers

Groep 3/4/5

 

In groep 3 leren leerlingen zich langer te concentreren op een taak en meer nauwkeurig te werken.
Zelfredzaamheid wordt vergroot door leerlingen zelf een vervolgtaak te laten kiezen wanneer ze klaar zijn.  Leerlingen leren kleine problemen zelfstandig op te lossen, samenwerken, zich verplaatsen in- en rekening houden met de ander, op een gewenste manier de aandacht van een ander vragen en verantwoordelijk zijn voor eigen gedrag. 

Leerlingen leren lezen! Eerst woordjes en daarna zinnen. Met schrijven leren de leerlingen letters vormen en woorden. Eerst los schrijven en later aan elkaar. Ook kan de klas in een vertelkring over een zelfgekozen onderwerp een presentatie geven.

Met rekenen: inzicht in de getallen t/m 20, optellen en aftrekken t/m 20, er wordt een begin gemaakt met getallen tot 100.

 

In groep 4 gaan we een stap verder met lezen: de nadruk ligt op het automatiseren van het technisch lezen. Het streven is dat alle leerlingen eind groep 4 ook daadwerkelijk E4 beheersen. 

Er is ook aandacht voor het begrijpend lezen en leerlingen geven zelf boekpromoties. 

Bij rekenen: hoofdrekenen t/m 100. Sommen worden steeds vaker ook talig aangeboden, zodat kinderen inzicht krijgen in het toepassen van het rekenen in het dagelijkse leven. Vanaf groep 4 worden de tafels inzichtelijk aangeboden. Het kind leert werken in een schrift vanuit het boek. De spanningsboog wordt verder verruimd; leerlingen leren zich langer concentreren op een taak en ook in groep 4 is aandacht voor nauwkeurig werken. De stof van groep 5 sluit als vanzelfsprekend aan op de stof van groep 4.