De onderzoekers

Groep 6/7

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en om te werken aan de basis- en zaakvakken, is een veilig en positief leer-/leefklimaat.

In groep 6/7 werken we hier onder andere aan door middel van de Vreedzame School. Dat betekent samen regels opstellen, een focus op opstekers geven (complimenten), acceptatie van de ander, verantwoordelijkheid nemen door klassentaken, maar ook zelf conflicten leren oplossen.

In deze groep komen o.a. de volgende onderdelen aan bod bij de basisvakken:
* Rekenen: Automatiseren van rekenen tot 100 en 1000,
klokkijken (digitale en analoge tijd), tafels en delen.
* Spelling: Weetwoorden (bijv. ei-ij) en regelwoorden (bijv. eindigend op d of t) komen dit jaar aan bod.
* Taal: Verhalen of brieven schrijven, taal op straat (bijv. reclametaal) en woordenschat. Daarnaast is ook ontleden al een belangrijk onderdeel (bijv. verleden en tegenwoordige tijd, werkwoorden en persoonsvorm).
* Technisch lezen: Instructie voor verschillende woordtypen, tempo lezen en natuurlijk leeskilometers maken! * Begrijpend lezen: Actuele onderwerpen bij Nieuwsbegrip. Vanaf deze groep beginnen we ook met de zaakvakken: * Aardrijkskunde gaat nog vooral over de eigen omgeving. Wat is er in de wijk, verschillen tussen stad/dorp/platteland. Maar ook soorten beroepen, de industrie en het waternetwerk. * Geschiedenis behandelt de eerste 6 tijdvakken van de algehele geschiedenis. Dat wil zeggen de jagers & boeren, Grieken & Romeinen, monniken & ridders, steden & staten en de ontdekkers & hervormers.

Naast het reguliere aanbod wordt er in deze klas ook gewerkt aan zelfstandig werken, oftewel het takenboekje. De taken die hierin staan zijn divers. Onder andere werken op de computer met Rekentuin & Taalzee, Piccolo (zelfcorrigerend materiaal), automatiseren, lezen en tekenen.

Met deze manier van werken leren de kinderen te plannen, maar ook om zelf verantwoordelijk te zijn voor de taken die ze moeten maken. Ze mogen namelijk zelf weten welke taken ze op welke dagen willen doen. Als ze klaar zijn, mogen ze iets voor zichzelf doen (ontspanning).