De denkers

Groep 7/8

In groep 7 werken we toe naar een voorlopig schooladvies en richten we ons op de toekomst die komen gaat naar de basisschool. We leren niet alleen nieuwe dingen maar leren ook te leren.

Wat als een rode draad door ons lesprogramma is verweven is de Vreedzame school. De Vreedzame school is naast een lesmethode een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van een leerling centraal staat.

De klas is zo ingericht dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft om zijn werk goed te kunnen doen. 

Elke morgen is er structureel tijd voor rekenen, spelling en taal en lezen. De middagen zijn gereserveerd voor lessen waar creativiteit en bewegen centraal staat. Ook hebben de zaakvakken aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis een plek op de middag. 

Er is dagelijks aandacht voor de sociaal emotionele vorming van de kinderen. We werken schoolbreed aan thema’s uit de methode De Vreedzame school. Zo is er structureel aandacht voor pesten en het (helpen) voorkomen daarvan en conflicten oplossen. Ook is er aandacht voor gevoelens, seksualiteit, enz.

In onze groep leren we schaken en dammen. Sportiviteit en strategisch denken is daarbij erg belangrijk.In groep 8 ligt het zwaartepunt op de begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs. Dit wordt o.a. bepaald door de toetsen van CITO en de methode toetsen. Veel tijd wordt besteed aan gesprekken met ouders en leerlingen hierover. 

In groep 8 vormt de weektaak een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bezigheden. De leerlingen plannen zelf wat ze dagelijks gaan doen en evalueren samen met de leerkracht op vrijdag hun werk. 

Om te ontspannen wordt er dagelijks gevoetbald op het schoolplein o.b.v. een scheidsrechter. Het hoogtepunt is een vriendschappelijke wedstrijd tegen een school uit de buurt. 

Aan het einde van het schooljaar is er een moment van gezamenlijk afscheid.