Humanistisch Kindcentrum Amsterdam 
[definitieve naam wordt snel bekend gemaakt]

Op maandag 4 september 2017 start het eerste Humanistisch Kindcentrum Amsterdam (werknaam). Het betreft een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou. Onderdeel ervan is de eerste humanistische basisschool van Nederland. De school begint volgend schooljaar klein, met een (reguliere) kleutergroep en groeit uit tot een compleet kindcentrum.

Tijdelijke locatie

De school is komend schooljaar tijdelijk gevestigd in Kolom SBO-Zuid Meander op de Winterdijkstraat (Rivierenbuurt). In juli 2018 verhuist de school naar een prachtig nieuw gebouw aan de Zuidelijke Wandelweg (het officiële adres is Peelstraat 171, naast De Mirandabad).

Samen uniek

Het kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar vanuit één pedagogisch visie onder één dak. Het is ook de eerste school in Amsterdam waar leerlingen van so, sbo (afkomstig van SBO-Zuid St.Paulus en SBO-Zuid Meander) en regulier onderwijs welkom zijn. In de nieuwbouw is ook ruimte voor kinderopvang, VVE en naschoolse activiteiten georganiseerd door Partou. 
Het motto is Samen uniek. “We zijn allemaal uniek en dat gaan we samen ontdekken. Zo laten we leerlingen tot bloei komen als de zelfstandige en betrokken wereldburgers van de toekomst.”
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe locatie. Meer informatie over het nieuwe kindcentrum volgt na de zomer.

Inschrijven?

U kunt uw kind nu al inschrijven voor de reguliere kleutergroep op SBO-Zuid Meander, Winterdijkstraat 10, 1079 GT Amsterdam. Dit doet u bij Ine van Vuuren: i.vuuren@kolom-sbo-zuid.nl of 020-6466310. 

Meer informatie?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directie van de scholen: Ine van Vuuren, 020-6466310 of Kim van den Akker, 020-6731427.
En kijk ook op de website Humanistisch Kindcentrum Amsterdam